• n

  こうしょうしほんきん - [公称資本金] - [CÔNG XƯNG TƯ BẢN KIM]
  こうしょうしほん - [公称資本] - [CÔNG XƯNG TƯ BẢN]
  Tiền vốn cấp phép (tiền vốn danh định): 公称資本金

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X