• exp

    せっかく - [折角]
    số tiền khó nhọc lắm mới tiết kiệm được: 折角貯った金

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X