• v

    きどる - [気取る] - [KHÍ THỦ]
    vờ vịt ra vẻ một quý bà tốt bụng: 貴婦人を気取る

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X