• n

  こっそり
  ふかっこう - [不格好] - [BẤT CÁCH HẢO]
  ぶきよう - [不器用]
  まずい - [不味い]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X