• exp

  てきやく - [適役] - [THÍCH DỊCH]
  tôi tin rằng anh ấy là người thích hợp nhất cho công việc này: この役をやらせるには、彼が一番適役だと確信しております。
  vai trò thích hợp để làm ~: するには適役

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X