• n

  きにゅう - [記入]
  viết vào form: 形式記入
  viết phần đính chính: 修正記入
  きにゅうする - [記入する]
  viết tên ai vào ~: ~に(人)の氏名を記入する
  viết những mục cần thiết vào hai, ba văn bản: 2~3の書類に必要事項を記入する
  viết vào phần liên quan đến ~: ~に関する項に記入する
  viết vào đằng sau của ~: ~の表に記入する
  viết đầy đủ vào các mục của ~: ~のすべての項目に記入する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X