• exp

    かいきん - [皆勤]
    Suốt 6 năm học tiểu học, tôi đi học rất đầy đủ không nghỉ buổi nào.: 小学校の6年間は皆勤だった。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X