• exp

  びんじょう - [便乗]
  Nghe nói năm nay giá điện sẽ tăng lên. Không biết tiếp theo là ai sẽ lợi dụng việc này để tăng giá nhỉ?: 今年は電気が値上がりするそうだ。次に便乗値上げをするのは誰だろう
  Lợi dụng sự thắng lợi trên toàn thế giới.: 世界的な大ヒットの勢いに便乗する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X