• Kinh tế

    べっきょ - [別居]
    Explanation: (親子・夫婦などが)別れて住むこと。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X