• Kinh tế

  アウトパフォーマンス
  Category: 分析・指標
  Explanation: ある銘柄の収益率が市場の全体の指標(例えば、TOPIXなど)を上回ること。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X