• n

  てばなれ - [手離れ] - [THỦ LY]
  Tôi đã hoàn thành công việc: その仕事はやっと手離れした.
  てばなし - [手放し] - [THỦ PHÓNG]
  Thắng lợi trong trận chiến do thả tay không hẳn đã là vui: 戦いでの勝利は必ずしも手放しで喜べるものではなかった

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X