• exp

  てんばつ - [天罰]
  cầu cho trời phạt hắn: あの男に天罰が下るように願った
  Sự trừng phạt của thượng đế có thể đến chậm nhưng thế nào cũng đến: 天罰は遅くとも必ず来る
  khi làm việc xấu sẽ bị Trời trừng phạt ngay: 悪事を働いて即座に天罰を受けること
  trước sau gì cũng bị trời phạt: 天罰は遅くとも必ず来る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X