• n

  かくじつ - [確実]
  たしか - [確か]
  たしかに - [確かに] - [XÁC]

  Kỹ thuật

  ポジチブ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X