• exp

  ゴチャゴチャする
  tình trạng xáo trộn lung tung (rối tung cả lên): ゴチャゴチャした状態
  tài liệu xáo trộn lung tung cả lên: 書類がゴチャゴチャだ。
  ごちゃごちゃ
  Bề ngoài thì có vẻ đẹp đẽ ngăn nắp nhưng bên trong thì xáo trộn lung tung hết cả lên: 外観は良さそうだが中身はごちゃごちゃである
  bị xáo trộn lung tung hết cả lên: ごちゃごちゃになった
  Làm xáo trộn lung tung hết cả lên: ごちゃごちゃにする
  xáo trộn lung tung cả lên: ~をゴチャゴチャに混ぜる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X