• v

  しんぱん - [侵犯]
  しんしょく - [侵食する]
  xâm phạm phần của người khác: 人の領分を侵食する
  しんがい - [侵害する]
  xâm phạm quyền con người: 人権を侵害する
  おかす - [犯す]
  xâm phạm bản quyền: 版権を犯す
  あらす - [荒らす]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X