• n, exp

  かいきゅうしゃかい - [階級社会] - [GIAI CẤP XÃ HỘI]
  xã hội có thứ bậc giai cấp trên phạm vi quốc tế: 国際的階級社会
  Xã hội không phân biệt thứ bậc (giai cấp): 無階級社会

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X