• Kỹ thuật

    さんげんしょくばい - [三元触媒]
    Explanation: 排ガス中のHC、CO、NOxを同時に酸化・還元する触媒

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X