• n

  ほうふ - [豊富]
  がんちく - [含蓄]
  bài thơ xúc tích: 含蓄に富む詩
  trình bày ý kiến ngắn gọn, xúc tích: 含蓄のある見解を述べる
  ngôn từ hàm súc, xúc tích: 含蓄のある言葉

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X