• v

  そくしん - [促進]
  すすめる - [進める]
  うながす - [促す]
  Xúc tiến sự phê chuẩn sớm của CTBC: CTBTの早期批准を促す

  Kinh tế

  プロモーション
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X