• v

  ななめに - [斜めに]
  しずむ - [沈む]
  けいしゃする - [傾斜する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X