• exp

    とじる - [綴じる]
    Hãy xếp những bức thư này thành tập cho tớ.: この手紙はファイルに綴じておいてくれ。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X