• n

  こうし - [鉱滓] - [KHOÁNG *]
  こうさい - [鉱滓] - [KHOÁNG *]
  おろし - [卸]
  かむ

  Kỹ thuật

  スラグ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X