• adj

    ひじょうにとおい - [非常に遠い]
    ちゅうしょうてき - [抽象的]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X