• adv

  どうようする - [動揺する]
  しんぱいする - [心配する]
  まう - [舞う]
  gió xao động: 風に舞う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X