• n

  プッシュカート
  てぐるま - [手車] - [THỦ XA]
  ておしぐるま - [手押し車] - [THỦ ÁP XA]
  chất hàng lên xe đẩy: 手押し車に積まれた
  ゴーカート
  không được chơi xe đẩy ở đường này: このとおりでゴーカートに乗ってはいけない
  Tommy à, có thích lên xe đẩy không?: トミー、ゴーカートに乗りたい
  đi bằng xe đẩy: ゴーカートに乗りに行く

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X