• n

  きゃくしゃ - [客車]
  Anh ấy chạy để nhảy lên chuyến xe chở khách cuối cùng: 彼は最後の客車に飛び乗るために走りだした
  Chỗ ngồi của họ ở phía trước của xe chở khách: 彼らの席は客車の前方にあった
  Thu nhập chạy xe (chở) khách : 客車収入

  Kỹ thuật

  パセンジャカー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X