• exp

  にとうびき - [二頭挽き] - [NHỊ ĐẦU VÃN]
  にとうだて - [二頭立て] - [NHỊ ĐẦU LẬP]
  Xe ngựa hai bánh do hai ngựa kéo: 二頭立て二輪馬車
  dây cương cho xe ngựa do hai ngựa kéo: 二頭立て馬車用引き具

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X