• n

  セダン
  じどうしゃ - [自動車]
  くるま - [車]
  Bạn phải chắc chắn khoảng cách của xe bạn và xe phía trước bằng độ dài 2 xe: 前の車との車間距離を少なくとも車2台分空けておくようにしなさい
  カー
  Anh ấy đi đến trường bằng xe hơi của bố: 彼は父親のカーで学校へ行った
  nắp mui xe hơi: カーのボンネット

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X