• n

  モーターサイクル
  バイク
  オートバイ
  xe đạp (và xe máy ), hãy đỗ vào khu vực quy định: 自転車(およびオートバイ) は専用ラックに止めてください
  xe máy cải tiến: 改造オートバイ
  xe máy đi dưới nước: 水上オートバイ
  cấm xe ôtô và xe máy đi vào khu vực quy định trong công viên: 自動車やオートバイが公園の指定された区域に入るのを禁じる
  đi bằng xe máy: オートバイで行く
  uống r

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X