• n

  ごみしゅうしゅうしゃ - [ゴミ収集車]
  Thường vào ngày thứ mấy trong tuần thì xe rác chạy.: 何曜日にゴミ収集車がきますか。

  Kỹ thuật

  ガーベージトラック

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X