• n

  けいべつ - [軽蔑]
  けいし - [軽視]
  tập thể hơi bị xem nhẹ vì điểm (gì đó): ~の点でやや軽視された集団
  khuyến khích việc xem nhẹ các quy phạm đạo đức: 道徳規範の軽視を助長する
  xem nhẹ phụ nữ: 女性軽視
  けいし - [軽視する]
  xem nhẹ tình hình: 事態を ~
  けいべつ - [軽蔑する]
  Coi khinh (khinh miệt, khinh thường, coi thường, khinh bỉ, miệt thị, xem nhẹ, khinh rẻ) ai đó vì người ta ăn mặc rách nát (rách rưới): みすぼらしい身なりをしているというだけで(人)を軽蔑する
  Cười coi khinh (khinh miệt, khinh thường, coi thường, khinh bỉ, miệt thị, xem nhẹ, khinh rẻ
  みる - [診る]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X