• exp

    おじゃまします - [お邪魔します]
    Xin lỗi vì đã làm phiền ông( bà ) quá lâu: たいへん長くお邪魔いたしました

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X