• n

  かりゅう - [渦流]
  Thử nghiệm xoáy: 渦流試験
  Hiện tượng xoáy: 渦流現象
  Dòng xoáy tự do: 自由渦流れ
  Không khí lưu có dòng xoáy: 渦流を含む空気流
  うずまきあがる - [渦巻き上がる]
  うずまき - [渦巻き]
  Đám mây hình xoáy xuyên qua tâm bão (tâm của cơn bão): 渦巻き状の雲がサンダーストームの底部から突き出る
  bồn tắm có xoáy nước để làm giãn (xoa dịu) sự mỏi cơ: 筋肉の疲れを癒やすのによい渦巻き風呂
  Chiếc canô bị hút vào dòng xoáy: カヌーが渦に巻き込まれた
  ねじる - [捻じる]
  まわる - [回る]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X