• n

  ぎゃくてん - [逆転]
  Sự xoay ngược của từ trường trái đất: 地球磁場の逆転
  Sự xoay ngược phương thức kinh doanh.: 貿易風逆転
  xoay ngược 180 độ: 180度逆転
  ぎゃくてん - [逆転する]
  tình thế xoay ngược: 情勢が逆転した

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X