• n

  しゅっぱつち - [出発地]
  しゅっしょ - [出所]
  きげん - [起源]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X