• n

  ふねをおりる - [船を降りる]
  ふねからおりる - [船から降りる]
  げしゃ - [下車]
  Điểm xuống tàu xe giữa chừng: 途中下車地
  Xuống tàu xe giữa chừng vào ban đêm: 一晩の途中下車

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X