• n

  きゅうめいボート - [救命ボート]
  Anh ấy chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Anh ấy đã vớt chúng tôi lên thuyền cứu nạn: 彼は命の恩人ですよ。私たちを救命ボートに引き上げてくれたんです
  Những người túm tụm trên chiếc thuyền cứu nạn nhìn thấy con tàu dần chìm vào đại dương: 救命ボートに群がった人々は船が海原に沈んで行くのを見た
  Phiêu dạt (lênh đênh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X