• Kinh tế

  ねさがりけいこう - [値下がり傾向]
  Category: 対外貿易
  よわき(かかく) - [弱気(価格)]
  Category: 対外貿易
  よわきけいこう - [弱気傾向]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X