• n

  かんつう - [貫通]
  cùng đâm xuyên vào nhau: 互いに貫通させ合う
  xuyên qua A và hợp với B: Aを貫通してBに合流する
  ...をぬく - [...を貫く]
  かんつうする - [貫通する]
  xuyên sâu vào ~: ~に深く貫通する
  đường hầm xuyên qua: トンネルが貫通する
  viên đạn bắn xuyên thủng vai: 弾丸が肩を貫通する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X