• adj

  よわい - [弱い]
  よぼよぼ
  ふけんこう - [不健康]
  びじゃく - [微弱] - [VI NHƯỢC]
  にがて - [苦手]
  Tôi rất thích giờ học tiếng Pháp nhưng đánh vần và ngữ pháp thì tôi còn yếu lắm: フランス語の授業は好きだが、つづりと文法は苦手だ
  Đa số đàn ông là yếu kém trong việc khâu vá.: 大多数の男性は裁縫が苦手だ
  きょじゃく - [虚弱]
  thân thể yếu ớt: 身体の虚弱
  đứa trẻ yếu ớt: 虚弱な子ども
  em bé sơ sinh yếu ớt: 虚弱な赤ん坊
  sức tưởng tượng yếu: 虚弱な想像力
  thể chất yếu bẩm sinh: 生まれつき虚弱体質である
  người có thể chất yếu: 虚弱体質の人
  ウィーク
  " tại sao ngày chủ nhật là ngày mạnh nhất?"--"bởi vì các ngày khác là ngày thường (yếu)" (cách chơi chữ): 「なぜ、日曜日が最も強い日なんでしょう」「他の日はウィークデイ(弱い日)だからです」
  ra lệnh yếu ớt : ウィーク・オーダー
  あわい - [淡い]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X