• adj

  よわい - [弱い]
  Dịch bệnh lan truyền rất yếu: その病気の伝染力は弱い
  ひょろひょろ
  なんじゃく - [軟弱]
  かよわい - [か弱い]
  phụ nữ yếu đuối: ~女性

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X