• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) như âm đức
    "Một niềm vì nước, vì dân, Âm công cất một đồng cân đã già?" (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X