• Danh từ

  tình nghĩa thắm thiết do có chịu ân sâu với nhau
  "Nàng rằng: Nhờ cậy uy linh, Hãy xin báo đáp ân tình cho phu." (TKiều)
  Đồng nghĩa: ân nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X