• Động từ

    như nài ép
    "Cũng là lỡ một, lầm hai, Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây!" (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X