• Tính từ

  (Khẩu ngữ) từ gợi tả dáng điệu, cách nói năng uốn éo để làm nũng hoặc làm duyên (hàm ý chê)
  điệu bộ õng ẹo
  bước đi õng ẹo
  Đồng nghĩa: thưỡn thẹo, ưỡn ẹo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X