• Động từ

  tự cho vào cơ thể thức nuôi sống
  ăn cơm
  lợn ăn cám
  cỏ ăn hết màu
  ăn có nhai, nói có nghĩ (tng)
  Đồng nghĩa: chén, đớp, hốc, măm, ngốn, tọng, xơi, xực
  nhai trầu hoặc hút thuốc
  ăn một miếng trầu
  ăn uống nhân dịp gì
  đi ăn cưới
  về quê ăn Tết
  ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau (tng)
  (máy móc, phương tiện vận tải) tiếp nhận cái cần thiết cho sự hoạt động
  cho máy ăn dầu mỡ
  loại xe này rất ăn xăng (tốn nhiều xăng hơn bình thường)
  tàu đang ăn hàng (nhận hàng để chuyên chở)
  nhận lấy để hưởng
  ăn hoa hồng
  lời ăn lỗ chịu
  làm công ăn lương
  (Khẩu ngữ) phải nhận lấy, chịu lấy (cái không hay; hàm ý mỉa mai)
  ăn no đòn
  ăn đạn


  giành về mình phần hơn, phần thắng (trong cuộc thi đấu)
  ăn con xe
  ăn giải
  ăn nhau ở cái tinh thần
  hấp thu cho thấm vào, nhiễm vào
  vải ăn màu
  mặt ăn phấn
  cá không ăn muối, cá ươn (tng)
  gắn, dính chặt vào nhau, khớp với nhau
  hồ dán không ăn
  phanh không ăn
  hợp với nhau, tạo nên sự hài hoà
  chụp rất ăn ảnh
  chiếc áo đen ăn với màu da trắng
  làm tiêu hao, huỷ hoại dần dần từng phần
  nước ăn chân
  sơn ăn mặt
  gỉ ăn vào dây thép
  lan ra hoặc hướng đến nơi nào đó (nói về khu vực hoặc phạm vi tác động của cái gì)
  rễ mạ ăn nông
  sông ăn ra biển
  một thói quen đã ăn sâu trong tâm tưởng
  (Khẩu ngữ) là một phần ở ngoài phụ vào; thuộc về
  đám đất ăn về xã bên
  khoản chi đó ăn vào ngân sách của năm trước
  (đơn vị tiền tệ, đo lường) có thể đổi ngang giá
  một ăn 16.000 đồng Việt Nam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X