• Động từ

    (Khẩu ngữ) hơn hẳn, trội hơn hẳn về mặt nào đó được đem ra so sánh
    "Cung thương làu bậc ngũ âm, Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X