• (Khẩu ngữ) ví thái độ chịu ơn rồi bội bạc, phụ ơn ngay
    quân ăn cháo đái bát! (tiếng chửi)
    Đồng nghĩa: ăn cháo đá bát

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X