• Động từ

    (Khẩu ngữ) thu lợi quá nhiều so với mức bình thường (hàm ý chê).
    Đồng nghĩa: ăn bẫm, ăn đậm, ăn đủ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X