• chỉ ăn mà không chịu làm.
    Đồng nghĩa: ăn dưng ngồi rồi, ăn không ngồi rỗi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X